Strona kampanii na rzecz czystego powietrza. Walczymy ze smogiem w Zakopanem i na Podhalu - aktualności

Smiley face

Ukształtowanie terenu

położenie w kotlinie sprzyja

koncentracji zanieczyszczeń

Palenie węglem, drewnem i śmieciami

Spaliny samochodów

Czy wiesz...
skąd bierze się brudne powietrze
w Zakopanem?
tlenek węgla

Silnie toksyczny gaz, przy dużym stężeniu jest smiertelny, przy małym – powoduje bóle głowy i problemy oddechowe.

benzen

Uszkadza chromosomy i materiał genetyczny, wywołuje raka, uszkadza układ nerwowy i szkodzi dzieciom w okresie płodowym.

metale ciężkie

(rtęć, ołów, arsen, kadm) – zaburzają procesy krwio-twórcze, a w większych dawkach uszkadzają mózg.

dwutlenek siarki

Powoduje kwaśne deszcze i tzw. „kwaśną mgłę”, niszczą glebę, szkodzi roślinom. Działa drażniąco na drogi oddechowe.

ozon

Jest przyczyną obrzęków płuc, rozedmy, astmy i alergii, a także zapalenia spojówek.

tlenek azotu

Uszkadza chromosomy i materiał genetyczny, wywołuje raka, uszkadza układ nerwowy i szkodzi dzieciom w okresie płodowym.

pyły zawieszone

(PM 10 i PM 2,5) - bardzo groźne dla zdrowia cząsteczki sadzy. Są tak małe, że przedostają się do płuc, gdzie się osadzają. Drażnią oczy, skórę i drogi oddechowe.

benzo[a]piren

Substancja toksyczna, rakotwórcza, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Smiley face
pyły zawieszone

(PM 10 i PM 2,5) - bardzo groźne dla zdrowia cząsteczki sadzy. Są tak małe, że przedostają się do płuc, gdzie się osadzają. Drażnią oczy, skórę i drogi oddechowe.

tlenki azotu

Powodują kwaśne deszcze, są rakotwórcze, obniżają odporność organizmu, powodują astmę.

tlenek węgla

Silnie toksyczny gaz, przy dużym stężeniu jest smiertelny, przy małym – powoduje bóle głowy i problemy oddechowe.

ozon

Jest przyczyną obrzęków płuc, rozedmy, astmy i alergii, a także zapalenia spojówek.

Najwięcej zanieczyszczeń powstaje w wyniku
palenia w piecach
źródła zanieczyszczeń w województwie małopolskim
Smiley face
4%
przemysł
Smiley face
49%
piece na
paliwa stałe
Smiley face
37%
napływ
i tło naturalne
Smiley face
9%
komunikacja
Smiley face

Polska zajmuje
pierwsze miejsce
w UE pod względem
występowania w powietrzu
rakotwórczego
benzo(a)pirenu
oraz trzecie
pod względem
pyłu zawieszonego.

Zanieczyszczenie
powietrza jest
najczęstszą
po paleniu
przyczyną powstawania
raka płuc

Liczba Polaków umierających rocznie:
45000 Smiley face z powodu powietrza złej jakości
Smiley face
3300 Smiley face w wypadkach samochodowych
Czy wiesz, że...
najbardziej szkodliwe w podhalańskim powietrzu są
pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren
10x
prawie tyle razy
przekroczona jest
norma
benzo(a)pirenu
stale
3450
odpowiednik tylu
papierosów
wdychają
w powietrzu
zakopiańczycy
rocznie
5x
zdarza się,
że aż tyle razy
zanieczyszczenie
pyłem PM10
przekracza normę

dzienną
JAK
smog wpływa na zdrowie?

MÓZG

Zwiększone ryzyko incydentów
naczyniowo - mózgowych

SERCE

Zaburzona aktywność autonomiczna serca

Stres oksydacyjny

Zwiększona podatność na dysrytmię

Zaburzenia repolaryzacji

Zwiększone niedokrwienie mięśnia sercowego

PŁUCA

Zapalenie

Stres oksydacyjny

Przyspieszony rozwój oraz nasilenie się przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc

Zaostrzone objawy ze strony układu oddechowego

Upośledzone odruchy płucne

Ograniczona czynność płuc

KREW

Zmniejszone właściwości reologiczne

Zwiększona krzepliwość

Przemieszczone do krwi cząsteczki substancji zanieczyszczających

Zakrzepy obwodowe

Obniżona saturacja tlenem

UKŁAD NACZYNIOWY

Miażdżyca tętnic, przyspieszona progresja i destabilizacja blaszki miażdżycowej

Zaburzenie czynności śródbłonka

Zwężenie naczyń i nadciśnienie

Czy wiesz...
czym grozi wdychanie zanieczyszczonego powietrza?
JAK
smog wpływa na turystykę?
Smog nie chce opuścić Zakopanego.
Normy przekroczone 9-krotnie.

Z każdym dniem nad Zakopanem
powietrze jest coraz gorszej jakości

źródło: 24 tp.pl
Jedziesz w góry?
Smog czai się także pod stokami
źródło: Wyborcza.pl Kraków
Smog w Zakopanem gorszy niż w Katowicach
źródło: Gazeta.pl
Uwaga! Trująca chmura nad Zakopanem!
Dla turystów takie ferie to horror!
źródło: Super Express
W górskich kurortach
turyści wdychają smog.

Bo górale dosypali do pieca
źródło: Metro